گزیده اخبار


حضور شرکت راهبر در نخستین همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری

حضور شرکت راهبر در نخستین همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری

حضور شرکت راهبر در همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری در تاریخ 5-4 بهمن ماه 1393 با هدف ارتقای دانش عمومی در زمینه مفاهیم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و تبیین نحوه تاثیرگذاری این مفاهیم بر اشتغال معرفی چارچوبها و استانداردهای ورود به حوزه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

تعداد بازدید: 32 | شنبه, 4 بهمن 1393 12:49:18

آخرین گزارشهای تصویری

شرکت های تابعه
پروژه ها
Raahbar infomatic services © 2008-2014
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 1388-1393