گزیده اخبار


گردهمائی پایان سال مدیرعامل محترم شرکت با کارکنان

گردهمائی پایان سال مدیرعامل محترم شرکت با کارکنان

گردهمایی پایانی سال 1393 با حضور مدیر عامل محترم شرکت ،معاونین ،مدیران و کلیه همکاران به منظور گزارش عملکرد یک ساله و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد جهت نیل به اهداف آتی مجموعه برگزار گردید.

تعداد بازدید: 357 | دوشنبه, 4 اسفند 1393 12:54:04


هشدار جدی مرکز «ماهر» به همه ایرانیان در خصوص CTB Locker

هشدار جدی مرکز «ماهر» به همه ایرانیان در خصوص CTB Lockerمرکز ماهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای ‌در پیامی که در وب‌سایت خود منتشر کرده و در اختیار سایر رسانه‌ها قرار داده است، درباره بد‌افزار باج‌گیر یا Ransomware با نام CTB Locker و اقدامات امنیتی پیرامون آن به همه کاربران ایرانی هشدار داده است.

حضور شرکت راهبر در نخستین همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری

حضور شرکت راهبر در همایش فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری در تاریخ 5-4 بهمن ماه 1393 با هدف ارتقای دانش عمومی در زمینه مفاهیم سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و تبیین نحوه تاثیرگذاری این مفاهیم بر اشتغال معرفی چارچوبها و استانداردهای ورود به حوزه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

آخرین گزارشهای تصویری


شرکت های تابعه
پروژه ها
Raahbar infomatic services © 2008-2014
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 1388-1393